ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (деветти дел)

Нова Македония недела, (деветти дел) |сабота 26.12.2015 Една од најбратоубиствените војни во Европа во 19 век секако е австриско-пруската војна од 1866 година (позната и како „германска граѓанска војна“) во која се судриле војските на Германската конфедерација (воено-политички сојуз на… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (осми дел)

Нова Македония недела, (осми дел) |19 дек. 2915 И нели малку боде очи податокот што една македонска сепаратистичко-терористичка организација формирана во 1893 година (и распадната петнаесетина години подоцна) имала илјадници пати поголема фототека од една модерна сепаратистичко-терористичка организација каква што… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (седми дел)

Нова Македония недела, (седми дел) број 23636 | сабота 12.12.2015 Една од целите на бугарската македонско-одринска револуционерна организација (цел еднакво битна како и отпорот против Османлиите) била борбата против странските пропаганди: грчката и српската. Во минатото продолжение наведов само неколку… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (шести дел)

Нова Македония недела, (шести дел) | 05.12.2015 Историјата вели дека во 338 година пред нашата ера, под здружената команда на кралот Филип Втори и неговиот син Александар, војската на античка Македонија ги поразила здружените војски на Хелените. Цели 2241 години подоцна, поточно… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (петти дел)

Нова Македония недела, (петти дел) | 28.11.2015 Кога денешните балкански народи зборуваат за своето славно, грандиозно, фантастично минато (што е инаку омилена тема на овие простори), сите без исклучок забораваат на еден непријатен историски детаљ: елементарната неписменост и неукост на нивните предци во периодот… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (четврти дел)

Нова Македония недела, (четврти дел) број 23620 | сабота 21.11.2015 Во почетокот на деветнаесеттиот век Македонија е дел од Румелија (како што Турците ги нарекувале своите поседи на европскиот континент), односно Блискиот Исток (како што гласел општоприфатениот термин со кој тогашните… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (трет дел)

Нова Македония недела, број 23614 | сабота 14.11.2015 Минатата седмица пишував за една политичка идеја, која, како ниедна друга на овие простори, со текот на времето и поради историските околности измутирала во своја опачина: тоа е идејата наречена „Македонија на Македонците“.… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (втор ДЕЛ)

Нова Македония недела, број 23608 | сабота 7.11.2015 Во своето дело „За македонцките работи“, објавено во 1903 година, уште во првото поглавје насловено „Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред?“ Мисирков го анализира извештајот на руската влада за штотуку… Continue Reading

Náš veľký falšifikát

Political Disneyland

„Macedónsky cár je nahý“. Tak by sa dala zhrnúť zbierka článkov z pera macedónskeho režiséra Darka Mitrovského, pod názvom Náš veľký falšifikát (Нашиот голем фалсификат).  V desiatich textoch, postupne uverejnených v macedónskom denníku Nova Makedonija počas 2. polroka 2015, Mitrovsky… Continue Reading

Fotogalerie: Oplenac – mauzoleum srbské královské rodiny

Oplenac

Chrám svatého Jiří, ve kterém je umístěné mauzoleum dynastie Karađorđević, se nachází na skálovitém kopci Oplenac nedaleko Bělehradu. Pod Oplencem leží městečko Topola, které se díky své mimořádné geografické poloze a strategicky výhodnému místu stalo na počátku 19. století, za vlády knížete… Continue Reading