Hrozí destabilizácia krajiny, či dokonca regiónu, upozorňuje odborník na Macedónsko

Miroslav Rizinski, sukromny archiv Miroslava Rizinskeho

Rozhovor s odborníkom na Macedónsko o veľmi krehkom mieri v regióne. Nové prekresľovanie hraníc na Balkáne? Otvárame staré rany krajin bývalej Juhoslávie, hrozí destabilizácie krajiny, či dokonca regiónu, upozorňuje analytik. Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (деветти дел)

Нова Македония недела, (деветти дел) |сабота 26.12.2015 Една од најбратоубиствените војни во Европа во 19 век секако е австриско-пруската војна од 1866 година (позната и како „германска граѓанска војна“) во која се судриле војските на Германската конфедерација (воено-политички сојуз на… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (осми дел)

Нова Македония недела, (осми дел) |19 дек. 2915 И нели малку боде очи податокот што една македонска сепаратистичко-терористичка организација формирана во 1893 година (и распадната петнаесетина години подоцна) имала илјадници пати поголема фототека од една модерна сепаратистичко-терористичка организација каква што… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (седми дел)

Нова Македония недела, (седми дел) број 23636 | сабота 12.12.2015 Една од целите на бугарската македонско-одринска револуционерна организација (цел еднакво битна како и отпорот против Османлиите) била борбата против странските пропаганди: грчката и српската. Во минатото продолжение наведов само неколку… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (шести дел)

Нова Македония недела, (шести дел) | 05.12.2015 Историјата вели дека во 338 година пред нашата ера, под здружената команда на кралот Филип Втори и неговиот син Александар, војската на античка Македонија ги поразила здружените војски на Хелените. Цели 2241 години подоцна, поточно… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (петти дел)

Нова Македония недела, (петти дел) | 28.11.2015 Кога денешните балкански народи зборуваат за своето славно, грандиозно, фантастично минато (што е инаку омилена тема на овие простори), сите без исклучок забораваат на еден непријатен историски детаљ: елементарната неписменост и неукост на нивните предци во периодот… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (четврти дел)

Нова Македония недела, (четврти дел) број 23620 | сабота 21.11.2015 Во почетокот на деветнаесеттиот век Македонија е дел од Румелија (како што Турците ги нарекувале своите поседи на европскиот континент), односно Блискиот Исток (како што гласел општоприфатениот термин со кој тогашните… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (трет дел)

Нова Македония недела, број 23614 | сабота 14.11.2015 Минатата седмица пишував за една политичка идеја, која, како ниедна друга на овие простори, со текот на времето и поради историските околности измутирала во своја опачина: тоа е идејата наречена „Македонија на Македонците“.… Continue Reading

ДАРКО МИТРЕВСКИ: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (втор ДЕЛ)

Нова Македония недела, број 23608 | сабота 7.11.2015 Во своето дело „За македонцките работи“, објавено во 1903 година, уште во првото поглавје насловено „Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред?“ Мисирков го анализира извештајот на руската влада за штотуку… Continue Reading

Дарко Митревски: НАШИОТ ГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ (ПРВ ДЕЛ)

Нова Македония недела, 8.11.2015 Минатата седмица не пишував колумна бидејќи беше празник. Некои на тоа би додале: празник на секој Македонец. Не сум сигурен дали би се согласил со тоа (ако заради ништо друго, тогаш затоа што имам аверзија кога… Continue Reading

Náš veľký falšifikát

Political Disneyland

„Macedónsky cár je nahý“. Tak by sa dala zhrnúť zbierka článkov z pera macedónskeho režiséra Darka Mitrovského, pod názvom Náš veľký falšifikát (Нашиот голем фалсификат).  V desiatich textoch, postupne uverejnených v macedónskom denníku Nova Makedonija počas 2. polroka 2015, Mitrovsky… Continue Reading

Európske Macedónsko, energetická diverzifikácia a etnická karta

V súvislosti s krízou v Macedónsku, jednou z najkomentovanejších správ posledných dní je výrok ministra zahraničných vecí Ruskej federácie, Sergeja Lavrova, ktorý namiesto diplomacie sa rozhodol hrať s etnickou kartou. V súčasnej kritickej situácii v Macedónsku Lavrov na jednej strane konečne priznal, že vláda Nikolu Gruevského je… Continue Reading

Návrat juhovýchodoeurópskej detektívky ako zabudnutého literárno- politického žánru

Nie je to tak dávno, keď zbrane na Balkánskom poloostrove zmĺkli. Macedónsko bolo posledným zo štátov bývalej Juhoslavie, v ktorom začiatkom nového tisícročia (2001) utíchol vojenský konflikt v rámci rozpadu Titovej veľmoci. Etnicky nehomogénne Macedónsko si po takmer pätnástich rokoch fromálneho pokoja… Continue Reading