Momo Kapor: Magija Beograda – komentovaný překlad povídkového cyklu

Momo Kapor, Košava

S dílem Moma Kapora jsem se seznámila v roce 2006, když jsem v regálu rodinné knihovny objevila knihu lákající na první pohled svou vizuální podobou. Na titulní straně díla byla fotografie mladé slečny, která v kontroverzním oblečku jede na skateboardu, na hlavě má helmu a dívá se do dáli. Bylo to jedenácté vydání Kaporova románu Foliranti, kniha, která mě citově připoutala k Momovi.

Na zadní straně tohoto vydání byla hesla jako „kontroverzní, klíčová kniha, urbánní, džínová próza, Bělehrad, nostalgická, zlatá šedesátá, sentimentální…“ Velký zájem o dějiny Jugoslávie šedesátých let 20. století a dětství strávené v Bělehradě ve mně vyvolalo touhu si knihu přečíst.

Byla jsem dílem fascinovaná. Neodolatelně jsem toužila podělit se o ni s mým okolím. Momo Kapor byl pro mne velký objev srbské literatury, současně ve mně vyvolalo velké zklamání zjištění, že v českém prostředí je dostupná jediná kniha v českém překladu. Pro mne to byla výzva: Moma Kapora bude nutné přeložit co nejdřív.

Brzy po tomto objevení Kapora jsem na bakalářském studiu na předmětu Překlad uměleckého a odborného textu (jihoslovanská jazyková oblast) I u paní PhDr. Milady Nedvědové, Ph.D. jako závěrečnou práci k atestaci z předmětu přinesla část překladu zmíněného románu Foliranti, který by se do češtiny dal přeložit jako Outsideři. Překlad nebyl lehký, ale práce s tímto textem mě naplňovala radostí a přitahovala k dalším překladům. Od té doby jsem na překlad Kaporova díla nepřestala myslet.

Dnes mám vlastní knihovnu s Kaporovými díly. Kaporova nadmíru zajímavá osobnost není v Srbsku komplexně zhodnocena a jeho dílo dodnes není dostatečně
prozkoumané, a proto každá literárně vědná studie věnovaná Kaporovi, má své čestné místo v mé knihovně.

Kaporova díla se mi do rukou dostávají při pravidelných návštěvách Bělehradu, města, které autora celý život inspirovalo a jemuž věnoval velkou část své tvorby. Tato vřelá láska k Bělehradu je nám s autorem společná a zdá se, že nás nerozlučně propojila. Proto bylo mým přáním a je cílem diplomové práce práce seznámit českého čtenáře s dílem Moma Kapora.

Vím, že je mnoho uznávanějších a světově známějších autorů, než je Momo Kapor. Přesto mě tento sarajevský rodák a Bělehraďan volbou před několika lety oslovil více než doposud kterýkoli jiný autor.

Přeji všem pěkné čtení, budu velice ráda za jakékoliv názory a dojmy. Práce se vám po rozkliknutí výše vloženého odkazu otevře jako PDF v novém okně.

 

Obálka Kaporových Folirantů

Obálka Kaporových Folirantů

 

Vanja

Šéfka webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *