Modelka zo Slovenska kandiduje za SNB do obecného zastupiteľstva v Sofii

Zuzana Piptová je meno jediného kandidáta do mestského zastupiteľstva z členského štátu Európskej únie v miestnych voľbách v Sofii. Očarujúca dáma sa narodila v roku 1985 na hranici medzi znameniami Býk a Blíženci v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Hovorí plynule bulharsky, pretože je absolventkou bulharskej školy v jej rodnom meste. BSOU „Hristo Botev“ (založená v roku 1948) jedna z troch štátnych bulharských škôl v zahraničí, ktoré by ešte do roku 2013 mali byť financované z peňazí bulharského štátu (po tomto termíne budú buď zrušené, alebo zmenia svoj štatút na mimovládnu organizáciu). Mladá Slovenska si úprimne želá, aby toto miesto rozvoja bulharskej kultúry ostalo zachované.  V roku 2010 Zuzana úspešne doštudovala Juhovýchodoeurópske štúdia na Karlovej univerzite v Prahe. V súčasnosti je študentkou magisterského programu Európsky juhovýchod na Sofijskej univerzite „Sv. Klimenta Ochridského“. Slečna Piptová  je polyglot – okrem jazykov  slovenského, českého a bulharského, hovorí plynule anglicky, rusky, rusínsky a zbierku jazykov obohacuje štúdiom albánčiny. Vo svojom voľnom čase sa zaoberá oživovaním starých hudobných pamiatok z európskej proveniencie obdobia IX. – XVII. storočia a aktívne sa venuje modelingu. Už druhý rok žije a pracuje v Sofii. Každý deň z centra vyráža na bicykli do práce vzdialenej 10km.
A čo si myslí Zuzana  o meste, v ktorom žije a o kampani SNB ?
„Sofia je mladá, Sofia je európska“ – všetko v sebe ukrýva slogan „rastie, no nestarne“ (motto hlavného mesta Bulharska, pozn.preklad.).  Stelesňuje mladého ducha, predstavitelia ktorého sme aj my – „Spoločnosť pre nové Bulharsko.“ Európa ako „starý kontinent“ zasa reprezentuje dedičstvo, históriu a tradície. Tradície, ktoré sú zásadné pre sNB (rodina, tradičné ľudské hodnoty definované v Biblii, vzdelanie a práca, bez ktorej nie je možné dosiahnuť ničoho …).
Opäť by som rada zdôraznila, že naša rétorika v tejto kampani bude pozitívna vzhľadom k obci, za ktorú kandidujeme (bez rozdielu, či ide o hlavné mesto alebo iné obce v Bulharsku).  Chceme zdôrazniť predovšetkým jedinečnosť mesta ako takého, vyzdvihnúť to, čím vyčnieva, čím sa pozitívne odlišuje od iných európskych hlavných miest.
Nerobme zo Sofie Štrasburg alebo Prahu! Sofia sa takou nikdy nestane! Je krásna, pretože je sama sebou. Pre ňu platí to isté, čo aj pre ľudí: „Be yourself! Everybody else´s already taken!“ Myslím, že páve takýto pohľad môže získať srdcia občanov hlavného mesta, ako aj tých „mimomestkých“ či „mimobulharských“, ako som napríklad ja. Heslá typu, že Sofia sa má zmeniť na „obraz európsky“,  by boli oprávnené iba vtedy, ak by sa jednalo o mesto, nachádzajúce sa na inom ako európskom kontinente.

Zuzana PiptováZuzana Piptová je meno jediného kandidáta do mestského zastupiteľstva z členského štátu Európskej únie v miestnych voľbách v Sofii. Očarujúca dáma sa narodila v roku 1985 na hranici medzi znameniami Býk a Blíženci v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Hovorí plynule bulharsky, pretože je absolventkou bulharskej školy v jej rodnom meste. BSOU „Hristo Botev“ (založená v roku 1948) jedna z troch štátnych bulharských škôl v zahraničí, ktoré by ešte do roku 2013 mali byť financované z peňazí bulharského štátu (po tomto termíne budú buď zrušené, alebo zmenia svoj štatút na mimovládnu organizáciu). Mladá Slovenska si úprimne želá, aby toto miesto rozvoja bulharskej kultúry ostalo zachované.  V roku 2010 Zuzana úspešne doštudovala Juhovýchodoeurópske štúdia na Karlovej univerzite v Prahe. V súčasnosti je študentkou magisterského programu Európsky juhovýchod na Sofijskej univerzite „Sv. Klimenta Ochridského“. Slečna Piptová  je polyglot – okrem jazykov  slovenského, českého a bulharského, hovorí plynule anglicky, rusky, rusínsky a zbierku jazykov obohacuje štúdiom albánčiny. Vo svojom voľnom čase sa zaoberá oživovaním starých hudobných pamiatok z európskej proveniencie obdobia IX. – XVII. storočia a aktívne sa venuje modelingu. Už druhý rok žije a pracuje v Sofii. Každý deň z centra vyráža na bicykli do práce vzdialenej 10km.

Slovenský komorný súbor Musa ludens založený r. 1981. Venuje sa oživovaniu hudobných i literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od čias Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu (9.- 17.storočie).

Slovenský komorný súbor Musa ludens založený r. 1981. Venuje sa oživovaniu hudobných i literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od čias Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu (9.- 17.storočie).

A čo si myslí Zuzana  o meste, v ktorom žije a o kampani SNB ?

„Sofia je mladá, Sofia je európska“ – všetko v sebe ukrýva slogan „rastie, no nestarne“ (motto hlavného mesta Bulharska, pozn.preklad.).  Stelesňuje mladého ducha, predstavitelia ktorého sme aj my – „Spoločnosť pre nové Bulharsko.“ Európa ako „starý kontinent“ zasa reprezentuje dedičstvo, históriu a tradície. Tradície, ktoré sú zásadné pre sNB (rodina, tradičné ľudské hodnoty definované v Biblii, vzdelanie a práca, bez ktorej nie je možné dosiahnuť ničoho …).

Opäť by som rada zdôraznila, že naša rétorika v tejto kampani bude pozitívna vzhľadom k obci, za ktorú kandidujeme (bez rozdielu, či ide o hlavné mesto alebo iné obce v Bulharsku).  Chceme zdôrazniť predovšetkým jedinečnosť mesta ako takého, vyzdvihnúť to, čím vyčnieva, čím sa pozitívne odlišuje od iných európskych hlavných miest.

Nerobme zo Sofie Štrasburg alebo Prahu! Sofia sa takou nikdy nestane! Je krásna, pretože je sama sebou. Pre ňu platí to isté, čo aj pre ľudí: „Be yourself! Everybody else´s already taken!“ Myslím, že práve takýto pohľad môže získať srdcia občanov hlavného mesta, ako aj tých „mimomestkých“ či „mimobulharských“, ako som napríklad ja. Heslá typu, že Sofia sa má zmeniť na „obraz európsky“,  by boli oprávnené iba vtedy, ak by sa jednalo o mesto, nachádzajúce sa na inom ako európskom kontinente.

BSOU "Hristo Botev" (založená v roku 1948)

BSOU "Hristo Botev" (založená v roku 1948)

Preložené z bulharského originálu.

Vanja

Šéfka webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *